Renovatie R.K. Pastorie H. Barbara te Dreumel


In opdracht van het Bisdom te s-Hertogenbosch hebben wij een complete dakrenovatie uitgevoerd 

inclusief platdak, zink- en loodwerken aan de pastorie te Dreumel.

Hierbij hebben we de bestaande dakbedekking verwijderd tot aan het dakbeschot.

Het dak is afgewerkt met Tuile de Nord 44 pannen, blauw grijs .

Deze zijn dambordgewijs verankerd volgens NEN.6707. In het dakvlak zijn R.V.S veiligheidshaken aangebracht.

De klaverbladvorsten op de hoekkepers zijn op ambachtelijke wijze aangebracht met dakmortel.

De daklijst is bekleed met zinken felsbanen en afgewerkt met een zinken afdeklijst.